Przydatne linki genealogiczne

Dzisiaj post techniczny, że się tak wyrażę… Złapałam się ostatnio kilka razy na tym, że chcąc znaleźć w internecie interesujące mnie informacje natury genealogicznej, wiem gdzie ich poszukiwać, nie pamiętam natomiast linku do właściwej strony internetowej. Postanowiłam zatem zebrać wszystkie przydatne linki wraz z krótkim objaśnieniem zawartości, w jednym miejscu. Post będę na bieżąco uzupełniać nowymi informacjami.

 1. Genealodzy
  Serwis Polskiego Towarzystwa Genealogicznego. Na stronie znajdują się linki do Geneszukacza, Geneteki, Metryk, Poczekalni, itp.
 2. Geneszukacz
  Baza danych metrykalnych Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.
 3. GenBaza
  Baza ze skanami ksiąg metrykalnych. Dostęp po zalogowaniu.
 4. Sejm Wielki
  Genealogia potomków Sejmu Wielkiego stworzona przez M.J. Miniakowskiego. Dostęp po wykupieniu abonamentu.
 5. Wielcy
  Wielka genealogia Miniakowskiego. Dostęp po wykupieniu abonamentu.
 6. Szukaj w archiwach
  Zawiera informacje o zasobie archiwalnym przechowywanym w archiwach państwowych w Lublinie, Poznaniu, Lesznie, Radomiu, Krakowie, Gorzowie Wielkopolskim, Opolu oraz w Archiwum Akt Nowych.
 7. SEZAM i ZoSIA
  W bazie danych SEZAM zgromadzono dane na temat zasobu 32 archiwów państwowych, a także 23 współpracujących instytucji krajowych i polonijnych.
  Baza danych ZoSIA w obecnej wersji zawiera informacje na temat zasobu archiwów państwowych w Lublinie i Poznaniu oraz ich oddziałów.
 8. IZA
  Zawiera opisy jednostek archiwalnych pochodzące z różnych baz danych prowadzonych przez archiwa i instytucje współpracujące.
 9. PRADZIAD
  Zawiera informacje o księgach metrykalnych i stanu cywilnego w archiwach państwowych i instytucjach współpracujących.
 10. ELA
  Zawiera informacje o spisach ludności przechowywanych w archiwach państwowych.
 11. Family Search
  Strona ta jest jednym z najbardziej znanych źródeł genealogicznych na świecie. Jest sponsorowana przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, czyli Mormonów. Zawiera wiele zasobów przydatnych w poszukiwaniach genealogicznych. Polskie zasoby metrykalne na Family Search znajdują się tutaj.
 12. Grobonet
  Ogólnopolska wyszukiwarka osób pochowanych.
 13. MTG
  Strona internetowa Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego, zawierająca wiele ciekawych materiałów historyczno-genealogicznych z terenów Małopolski.
 14. Archiwum Narodowe w Krakowie
  Lista dostępnych zdigitalizowanych materiałów archiwalnych ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie.
 15. Deklaracja
  Skany ksiąg „Deklaracji o podziwie i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych” zawierającej pozdrowienia i podpisy krajowych, wojewódzkich i lokalnych władz, przedstawicieli instytucji religijnych, społecznych, gospodarczych, naukowych, jak i wojskowych, oraz podpisy około 5,5 mln dzieci w wieku szkolnym z Polski. Na stronie jest dostępna także wyszukiwarka nazwisk podpisanych.
 16. Free BMD
  Projekt indeksacyjny urodzin, małżeństw i zgonów Anglii i Walii. Baza danych jest stale uaktualniana i rozszerzana, a korzystanie z niej jest darmowe.
 17. Ancestry
  Jeden z największych portali genealogicznych na świecie, który po zalogowaniu i wykupieniu abonamentu daje możliwość przeglądania niezliczonej ilości danych i dokumentów genealogicznych i historycznych.
 18. Ellis Island
  Zawiera dane pasażerów przybywających do Nowego Jorku, na podstawie list pasażerów. Na stronie dostępna jest wyszukiwarka nazwisk. Dostęp do skanów dokumentów jest płatny.