Geneza nazwisk: Wincenciak

Nazwisko pochodzi od imienia Wincenty, znanego w Polsce od średniowiecza i pochodzącego od łacińskiego vince, vincere ‘zwyciężać, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, t. I L-Ż, Kraków 2001, s. 684. Por. także nazwę miejscową Wincencin z byłego powiatu włodawskiego, zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIII s. 542.

Opracowanie: dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, genezanazwisk.pl