Geneza nazwisk: Wieczorski

Nazwisko Wieczorski jest formą pochodną od rzeczownika wieczór, utworzoną sufiksem strukturalnym – ski i mogło pierwotnie oznaczać kogoś urodzonego o tej porze doby. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 745) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – „Wieczorski, 1800, woj. poznańskie”.

Opracowanie: dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, genezanazwisk.pl