Geneza nazwisk: Podleska

Nazwisko Podleski (Podleska) pochodzi od określenia miejsca ‘pod lasem’, odnoszącego się przezwiskowo do człowieka mieszkającego w takiej okolicy. Nazwę osobową Podleski odnotowano w 1649 roku, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 262. Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 570) odnotowuje kilka rodzin o tym nazwisku – Podleskich herbu Grzymała, Nowina, Poraj, Prus I, Prus III.

Opracowanie: dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, genezanazwisk.pl