Geneza nazwisk: Parzonko

Nazwisko Parzonko pochodzi od czasownika parzyć, czyli m.in.: 1. palić piec, doskwierać gorącem, 2. przenośnie ‘zagrzewać, zapalać’, 3. ciąć, zacinać, 4. bić, walić, 5. oparzać, oblewać ukropem, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, t. IV, s. 70.

Opracowanie: dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, genezanazwisk.pl