Geneza nazwisk: Paczulla

Nazwisko Paczulla jest formą śląską, pochodzącą od nazwy osobowej Pacz, która z kolei ma kilka potencjalnych podstaw etymologicznych: 1. imię złożone Pakosław, 2. imię Paweł, 3. rzeczownik pac ‘rodzaj wielkiego szczura’, ale też wyraz dźwiękonaśladowczy, 4. białoruskią nazwę osobową Pac, pochodzącą od Ipatij, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 195.

Opracowanie: dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, genezanazwisk.pl