Geneza nazwisk: Oleksiński

Nazwisko Oleksiński uznaje się za formę pochodną od imienia Aleksy, pochodzącego od greckiego ‘bronię, strzegę’ (zob. M. Malec, Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych, cz. 2). W niektórych wypadkach jest to jednak forma odmiejscowa, np. Jan Siwik, (Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa 2010, s. 516) wymienia Oleksińskich z Oleksina w powiecie augustowskim i Starej Oleksicy w województwie wołyńskim, czernihowskim.

Opracowanie: dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, genezanazwisk.pl