Geneza nazwisk: Nagłowski

Nazwisko Nagłowski, odnotowane już w 1652 roku, można wywodzić od nazwy miejscowej Nagłowice, występującej na terenie powiatu jędrzejowskiego, zob. K. Rymut, Nazwiska Polaków. Słownik historyczno-etymologiczny, Kraków 2001, t. II, s. 134, http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VI/872 Jan Siwik („Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich”, Warszawa 2010, s. 486) odnotowuje szlachecką rodzinę o tym nazwisku – Nagłowskich herbu Oksza, 1700 r., powiat kościański, woj. poznańskie, wileńskie.

Opracowanie: dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, genezanazwisk.pl