Geneza nazwisk: Bułowicz

Nazwisko Bułowicz to forma patronimiczna, utworzona od przezwiska Buła, to zaś pochodzi od tak samo brzmiącego rzeczownika, który oznaczał: 1. dużą bułkę, 2. okrągły chleb, duży bochen, 3. nieokrzesanego człowieka, niezgrabjasza, 4. guz, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, t. I, s. 233.

Opracowanie: dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, genezanazwisk.pl