Geneza nazwisk: Bojar

Nazwisko Bojar można wywodzić od tak samo brzmiącego rzeczownika, który oznaczał: 1. bohatera, wojownika, rycerza, 2. w dawnym państwie moskiewskim wielkiego pana, magnata, 3. w dawnej Litwie człowieka ze stanu pośredniego między szlachtą a chłopami, 4. przenośnie ‘gwałciciel, ciemięzca’, 5. czynszownik, chłop niepańszczyźniany, 6. bogaty włościanin, 7. drużba weselny, 8. konny parobek, zob. tzw. Słownik warszawski języka polskiego, t. I, s. 185. Także, jak widać z wypisów słownikowych, słowo to miało wiele znaczeń, z których każde mogło przyczynić się do powstania przezwiska, a następnie nazwiska.

Opracowanie: dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, genezanazwisk.pl