Ekonomowie Oleksińscy

20 stycznia 1828 roku w Bałtowie zostało zawarte małżeństwo pomiędzy Aleksandrem Olexiakiem, młodzianem dozorcą w Bałtowie zamieszkałym, urodzonym w Trembanowie z Walentego i Katarzyny ze Starzącyków małżonków włościan, lat 23 mającym, a Magdaleną, córką Jędrzeja i Marianny z Krawczyków małżonków Michalskich włościan w Wólce Pętkowskiej zamieszkałych, lat 19 …”

Antoni i Magdalena Olexiak vel Oleksińscy, bo takie nazwisko pojawia się w późniejszych dokumentach, byli moimi 3x pradziadkami po mieczu. Trochę się przede mną ukrywali, ale w końcu udało mi się jako-tako poskładać elementy układanki.

Z ich aktu małżeństwa wynika, że Antoni urodził się około 1805 roku w Trębanowie w parafii Ptkanów, w rodzinie Walentego i Katarzyny ze Starzącyków (?). Jak dotąd nie udało mi się jednak znaleźć jego metryki. Trębanów to stara wieś rycerska a następnie szlachecka, niestety księgi z tej miejscowości dostępne on-linę, są dopiero od 1890 roku. Nie udało mi się również dotrzeć do aktu chrztu Magdaleny Michalskiej urodzonej około 1809 roku w Zalesicach, z Jędrzeja i Maryanny z Krawczyków.

Młodzi Oleksińscy zamieszkali w Bałtowie. Tam w grudniu 1828 roku przyszła na świat ich pierwsza córka, moja 2x prababka Wiktoria, a w 1831 roku syn Stanisław.

Akt chrztu Wiktorii Oleksińskiej, Bałtów 1828/109

Akt chrztu Stanisława, Bałtów 1831/36

Ich kolejna córka – Julianna urodziła się w 1836 roku w Krzczonowicach, w parafii Ćmielów.

Z aktu małżeństwa 3x pradziadków, a także z metryk Wiktorii i Stanisława wynika, że Antoni pracował w Bałtowie jako dozorca. Ich kolejna córka Anastazja Balbina urodziła się w 1845 roku w Warszówku, gdzie Antoni był już ekonomem. Na akcie widnieje jego podpis, z czego wynikałoby również, że umiał pisać.

Nie ustaliłam kiedy rodzina przeniosła się do Warszówka. Rok narodzin Julianny w Krzczonowicach i rok narodzin Balbiny w Warszówku dzieli 9 długich lat. Zakładam, że małżeństwo miało w tym czasie jeszcze jakichś potomków, ale na razie nie udało mi się ustalić czy i gdzie.

Akt chrztu Anastazji Balbiny Oleksińskiej podpisany przez jej ojca Antoniego Oleksińskiego, Warszówek 1845/85

Kolejnym dzieckiem ekonomów Oleksińskich, które również urodziło się w Warszówku był syn Józef Stanisław. Przyszedł on na świat w 1850 roku.

Akt chrztu Józefa Stanisława, Warszówek 1850/12

Dawny folwark w Warszówku w 1339 roku włączony został w skład dóbr benedyktynów ze Świętego Krzyża. W drugiej połowie XVI wieku nosił nazwę Warszow i w części był użytkowany przez Jana Kochanowskiego. Czy tego z Czarnolasu? – do końca nie wiadomo, ale jest to prawdopodobne. W połowie XIX wieku, czyli w czasie, kiedy zarządzał nim Antoni Oleksiński, Warszówek należał do Stanisława Kochnowskiego herbu Ślepowron. Po powstaniu styczniowym, w którym Kochnowski brał udział, majątek zaczął podupadać. Zadłużony, ostatecznie został podzielony na kilka części i sprzedany.

Dwór w Warszówku. Foto pochodzi ze strony pawlow.info

W 1854 roku Pawłowie odbył się ślub najstarszej córki Oleksińskich Wiktorii, panny lat 22 mającej. Wyszła ona za Stanisława Pajączkowskiego, wdowca, organistę z Pawłowa, lat 36. Stanisław pochodził z Wąchocka, a jego rodzicami byli Walenty i Katarzyna z Meszków. Jednym ze świadków na ślubie Wiktorii i Stanisława był nie kto inny, jak sam Wielmożny Leon Kochnowski, Dziedzic wsi Warszówka.

Akt małżeństwa Wiktorii Oleksińskiej i Stanisława Pajączkowskiego, Pawłów 1854/166

Antoniemu i Magdalenie w 1857 roku urodziło się jeszcze jedno dziecko – córka Aniela. Oleksińscy nie mieszkali już wtedy w Warszówku, a w Dąbrowie i właśnie tam na świat przyszła Aniela. Tak na marginesie, była ona późnym dzieckiem. Matka w chwili porodu miała 45 lat, a ojciec był 50-ciolatkiem.

Dość ciekawa jest również sytuacja z nazwiskiem panieńskim Magdaleny. W akcie ślubu figuruje ona jako Michalska, ale we wszyskich pozostałych metrykach jej nazwisko wpisane jest jako Borkowska. Zamiana nazwisk w tamtych czasach nie była jednak niczym wyjątkowym i zdarzała się dość często.

Akt chrztu Anieli, Dąbrowa 1857/36

W 1858 roku Oleksińscy wydają za mąż drugą córkę – Juliannę. Małżeństwo Julianny ze Stanisławem Fornalskim, 23-letnim młodzianem trudniącym się gospodarstwem, urodzonym w Starachowicach, synem Józefa i Józefy z Braunów oficjalistów górniczych, również zostało zawarte w Pawłowie. Co ciekawe, ponownie jednym ze światków był Leon Kochnowski. Tym razem nie jest on jednak wymieniony w akcie jako dziedzic wsi Warszówek, ale jako dzierżawca zamieszkały w Zay… (niestety nie potrafię odczytać nazwy miejscowości).

Akt małżeństwa Julianny Oleksińskiej i Stanisława Fornalskiego, Pawłów 1858/7

Magdalena Oleksińska zmarła w Kunowie w 1872 roku, a Antoni 4 lata później – w 1876 roku – w Rzepinie.

Działo się we wsi Pawłów 12/24 grudnia 1876 roku o godzinie 3 po południu. Stawili się: Puchała Jan lat 42 i Jasmal Antoni lat 46, obaj włościanie koloniści ze wsi Pawłów, i oświadczyli, że 10/22 grudnia bieżącego roku o godzinie 1 po południu umarł we wsi Rzepin Oleksiński Antoni, oficjalista ekonomiczny, wdowiec po zmarłej żonie Magdalenie z domu Borkowska, lat 72 majacy, mieszkający przy swojej córce we wsi Rzepin, syn zmarłych rodziców Walentego i żony jego Katarzyny małżonków Oleksińskich włościan, nieznanego miejsca ich zamieszkania.”